Prof. Dr. Suat Cebeci
Prof. Dr. Suat Cebeci
Yalova Üniversitesi Rektörü

REKTÖRÜN MESAJI

 

Üniversiteleri bilimin ve üretimin en önemli merkezlerinden biri olarak nitelendiren Bilgi Toplumu, üçüncü nesil üniversite kavramını da hayatımıza kazandırmıştır. Bu bilinçten hareketle bilgiyi yalnızca üreten değil, aynı zamanda toplumun hizmetine sunmayı da hedefleyen Yalova Üniversitesi, genç ve dinamik yapısından aldığı güçle sektörel işbirliklerini geliştirmektedir. Öğrencilerini modern dünyanın en önemli gücü olarak kabul edilen “yapabilme gücü” ile donatan Üniversitemiz; önce bölgesine, ülkesine ve ardından da tüm dünyaya katma değer sağlamayı hedeflemektedir.

Yalova Üniversitesi, bu girişimlerin doğal sonucu olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma” programına aday olmuştur. Böylelikle Üniversitemiz, 10 yıllık deneyimini ve akademik birikimini birleştirerek sağlık turizmi ile tarım bilimleri ve teknolojileri alanlarında ihtisaslaşmanın yanında universal eğitimin bütün gerekleri ile başarı düzeyini daha yükseklere taşımaya kararlıdır.

Yalova Üniversitesi bünyesinde 2 Enstitü, 5 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu ile ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim verilmektedir. Rektörlüğe Bağlı 9 Araştırma ve Uygulama Merkezi de alanlarıyla ilgili önemli faaliyetlere imza atmaktadır. Ayrıca kurulması planlanan 4 yeni fakülte ile gelişimini sürdüren Üniversitemiz, stratejik işbirliklerinin gücüne de inanmaktadır.

Bizler Yalova Üniversitesi olarak, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen ülkemizin beyin takımı arasında yer alacak öğrencilerimize özgür, huzurlu ve entelektüel bir ortam oluşturmak için çaba göstermekteyiz. Ülkemizin aydınlık geleceğine inanarak bilimsel bilginin ışığını takip eden gençlerimizi de ailemize katılmaya davet ediyoruz.


Prof. Dr. Suat CEBECİ
Yalova Üniversitesi Rektörü