Share

Program Tanıtımı

 Sosyal Hizmetler Program Başkanı: Öğr. Gör. Mahmut Sami KÖKTAŞ 

 

Sosyal hizmet uygulamalarını daha etkin ve verimli bir şekilde sunabilmek profesyonel bir ekibin çalışmasıyla mümkün olabilmektedir. Türkiye’de elli yıllık sosyal hizmet eğitimi süresince bu ekibin içerisinde sosyal hizmet alanında yetişmiş  profesyonel ara eleman unsuru, önemi göz ardı edilerek, ihmal edilen bir alan olmuştur. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak 23.11.2011 tarih ve 8265 sayılı YÖK onayı ile Yalova Üniversitesi, Çınarcık MYO bünyesinde Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü kurulmuş olup, Sosyal Hizmetler programına 05.04.2012 tarih ve 2690 sayılı YÖK kararı ile örgün eğitim olarak alanında ilk kez 40 kontenjanla 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenci alımı yapılmıştır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler:

Yükseköğretim Yasası (2547) ara iş  gücü terimi ile ön lisans mezunlarının statüsünü belirlemiştir. YÖK Yasasının 3.maddesi, (ı) bendinde meslek yüksek okulunu tanımlarken “Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur” demektedir. Buradan hareketle henüz mesleki unvan tanımı tam yapılamamasına rağmen, bu okulu bitiren kişiler ara eleman olarak istihdam edilmektedirler. Atamaları KPSS ön lisans grubu içerisinde yapılmaktadır: Mezunlarımız Devlet Personel Başkanlığı 3384 kodlu Sosyal Hizmetler Önlisans Programından mezun olmak ve 3001 kodu ile (Varsa özel şartlara dikkat ederek) personel alımı yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak çalışabilir. Bunun yanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda bakım elemanı olarak çalışabilirler.

Çalışma Alanları:

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Programı mezunları;  başta Kredi ve Yurtlar Müdürlüğüne bağlı kadrolu yurt yönetim memuru statüsünde ve diğer kurum ve kuruluşlarda ise  Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakımevlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlarda(İl/ilçe müdürlükleri, çocuk yuvaları, sevgi evleri, çocuk evleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri vb.), İş-Kur il müdürlüklerinde (Meslek Kodu: 3412.05; Meslek Adı: Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı; Meslek Ana Grubu: Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları) çalışabilirler.

 Eğitim’de İlerleme İmkanları:

Dikey geçiş sınavı ile Sosyal Hizmet (6318 – mezuniyet kodu) ve Sosyoloji (3319 – mezuniyet kodu) lisans eğitimlerine devam edebilir. Daha sonra Yüksek lisans ve doktora eğitimleri alabilir.