Geçtiğimiz günlerde TGRT EU’nun Şehr-i Gündem Programı Yalova Üniversitesi’ne konuk oldu. Yalova Üniversite’si Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci programda Üniversitemiz ve Yalova hakkında önemli bilgiler verdi. Özellikle; bölümlerimiz, araştırma merkezleri, Yalova Üniversitesi’nin sahip olduğu avantajların, üniversitemizin yapmış olduğu işbirliklerinin ve barınma koşullarının üzerinde durdu.

Klasik üniversite anlayışının tabularını yıkan yenilikçi üniversite: ‘Yalova Üniversitesi’

Program sonunda rektörümüz Prof. Dr. Suat Cebeci üniversite olarak amaçlarımızı şu şekilde sıraladı; Türk Dünyası Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi açmak, İslam Dünyası Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi açmak ve tüm bunları bünyesine barındıracak ve faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olan Uluslararası çok amaçlı bir kongre merkezinin kurulmasını hedeflediklerini söyledi. Bu konudaki amaçları hakkında çok fazla yol kat ettiklerini vurgulayan Cebeci, bu araştırma ve uygulama merkezlerinin akademik, bilimsel, sanatsal tüm alandaki çalışmaları koordine edip, ortak değerler, projeler üretip bunları gerçekleştirme konusunda liderlik yapacak bir kurum olma özelliğini taşıyacakları bilgisini verdi.  Son olarak Yalova Üniversitesi olarak iş dünyasıyla sürekli iletişim halinde ve iş birliği halinde olduğunu söyleyerek bu bağlamda üniversite olarak temel amaçlarının akademik değerlerle pratik değerleri birleştirerek ülkemiz için nitelikli elemanlar yetiştirmek olduğunu söyledi. Cebeci, üniversitelerin klasik üniversite anlayışından kurtularak  bireyleri sadece akademik, kültürel ve sosyal hayata hazırlayan kurumlar değil tüm bunlara ek olarak bilgi üreten, değer üreten  kurumlar hale gelmesi gerektiğini  söyleyerek sözlerine son verdi.

 

Etiket: Gelişen Yalova Üniversitesi TGRT EU Şehri Gündem Programında