Sıfır Atık Projesi kapsamında, çöp kutularını arındıran ve atıkların kaynağında ayrıştırılmasına büyük önem atfeden ve Sıfır Atık Projesi’nin Üniversitemiz genelinde de uygulanması edimini başlatmak ile birlikte, atık miktarını önemli ölçüde indirgeyen Yalova Üniversitemiz, şimdi de plastik kapakları kendi laboratuvarlarında geri dönüştürerek, elzem niteliği haiz bir ilke imza atmaktadır.

 

Yalova Üniversitemiz kampüsü ve bilhassa Öğrenci Yurtları’nda organize olan öğrencilerimiz ile ilgili faaliyete özverili yaklaşımları ile destek veren Öğretim Üyelerimiz sayesinde, önemli miktarda plastik kapak, ekonomimize tekrar kazandırılır iken, aynı zamanda çevre ve enerji korunumu da sağlanmış olmaktadır.

 

Yalova Üniversitemiz Sıfır Atık Birimi’nin Koordinatörlüğü’nde yürütülen, kaynağında ayrıştırma, depolama ve geri dönüştürme çalışmalarına Polimer Araştırma Kulübü ile Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kampüs Kulübü başta olmak üzere, Öğrenci Kulüplerimiz ve geçtiğimiz günlerde kurulan Polimer Mühendisliği Derneği de destekleri ile katkı sağlamaktadırlar.

 

Yalova Üniversitemiz’in uhdesinde barındırdığı yerleşkelerimiz ile Merkez Kampüsümüz’den toplanarak, yine Merkez Kampüsümüz içerisinde belirlenen biriktirme alanında depolanan plastik kapaklar, uygun geri dönüşüm sistemleri kullanılarak, yeniden hammadde haline getirilmektedir.

 

Yalova Üniversitemiz Polimer İşleme Laboratuvarı’nın imkânları kullanılarak ayıklama, temizleme ve kırma işlemi gerçekleştirilen plastik kapaklar, akabinde Polimer Mühendisliği öğrencilerinin maharetleri ile yeniden hammadde haline getirilmektedir. Elde edilen hammaddeler, Öğrencilerimiz’in etüt ettikleri Uygulamalı Eğitimleri’nde kullanılır iken, aynı zamanda anahtarlık, saksı, çay tabağı ve türevleri yeni ürünlere de dönüştürülmektedir.

 

Daha temiz bir doğa, daha yeşil bir kampüs ve daha yaşanılası bir çevre için “Geleceğini Çöpe Atma, Sen de Sıfır Atık Hareketine Katıl” sloganı ile yerleşkelerimiz genelinde toplanan kapakları, yine kendi kampüsümüz dahilinde geri dönüştüren Yalova Üniversitemiz, aynı zamanda yemek atıkları ile Kampüsümüz dahilinde mevcut olan sahipsiz sokak hayvanlarını da beslemeyi ihmal etmemektedir.

 

Ayrıca, Merkez Kampüsümüz çevresindeki peyzaj çalışmaları sonucu ortaya çıkan bitki atıkları da yine kampüsümüz içerisinde, kompost gübre haline getirilerek, peyzaj çalışmalarına kazandırılmaktadır.

 

Sıfır Atık Projesi kapsamında, her bir bireyin destek olmasını arzu eden Yalova Üniversitemiz Sıfır Atık Birimi, her birimizi atıklarını çöp yerine ayrıştırma kutularına getirerek, daha temiz bir dünya için katkı sunmaya davet etmektedirler.

Etiket: Sıfır Atık Projesine Yalova Üniversitemiz’den Büyük Destek