Üniversitemiz Senatosu 01.08.2019 tarihindeki toplantısında teröre destek veren akademisyenlerin aldıkları cezalarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu Hak İhlali Kararı’nı değerlendirerek aşağıdaki açıklamanın kamuoyuna duyurulmasına karar vermiştir.

Ülkemizi bölüp parçalamak isteyen terör belasına on binlerce şehit vermiş bir millet olarak, her şehit haberi geldiğinde yüreğimiz yanmakta iken devletin verdiği akademisyenlik rolünü kötüye kullanan bazı kişiler en kritik zamanda ortaya çıkıp teröre moral desteği vermişlerdir. Güvenlik güçlerimiz sekiz şehrimizde ayaklanma başlatan terör örgütüne karşı ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve insanlarımızın can güvenliğini korumak için açık mücadele halinde iken bu akademisyenlerin eli kanlı terör canilerine tek kelime söylemeyip onlara destek vererek Devlet yönetimini suçlayan bildiri yayınlamaları milletimizi derinden yaralamıştır. Dünyanın her tarafında suç kabul edilen terör destekçiliği Türk Adaletinden de gerekli karşılığı görmüştür. Ancak Türk Milleti adına karar veren Anayasa Mahkemesi, milletin ortak hassasiyetini dikkate almadığı gibi terörü desteklemenin suç olduğuna dair uluslararası ortak kabulü de yok saymıştır.

Yalova Üniversitesi Senatosu olarak ülkenin birliğine kastedip binlerce vatan evladının kanını akıtmış olan bir terör örgütünü destekleyen açıklamayı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmenin doğru olmadığını, Anayasa Mahkemesi kararlarının kamu vicdanına uygun olması gerektiğini, kamu vicdanını rahatsız eden ve mahkeme üyelerinin yarısı tarafından da reddedilmiş olan terör destekçilerini aklama yönündeki Anayasa Mahkemesi kararından üzüntü duyduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Yalova Üniversitesi Karar No: 01.08.2019/159-1

Etiket: Yalova Üniversitesi Senatosu'ndan Anayasa Mahkemesi Kararına İlişkin Basın Açıklaması