Share

Bilgi Edinme

 

   Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe    girdi. Türk kamu yönetimindeki en önemli düzenlemelerden birisi olan bu kanuna ilişkin "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 

Bilgi Edinme Kanunu hakkında sorularınızı iletmek ve kanunun tanıdığı hakkı Üniversitemiz ile ilgili konularda kullanmak için bilgiedinme@yalova.edu.tr adresine başvurabilirsiniz.