Share

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

 

Derginin Künyesi - Editorial

 

Sahibi/ Publisher:

YAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü adına Doç.Dr. Mehmet Gökhan GENEL


Editörler/ Editör's

Doç. Dr.  Mehmet Gökhan GENEL

 

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Ahmet Fethi Gün

Arş. Gör. Enes Atay

Semih KOPUZ

İlyas DEMİREL

 

İletişim

Tel : +90 226 815 5165,

Fax: +90 226 815 64 69

E-mail : sbdergi@yalova.edu.tr

 

Makalelere elektronik olarak dergipark.gov.tr/yalovasosbil adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (e-ISSN: 2146-1406) Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere 2010 yılından bu yana yılda iki kez yayınlanmakta olan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergi işletme, finans, yönetim, iktisat, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, sosyal hizmet ve ilahiyat ve ilgili diğer alanlardaki güncel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.Kabul edilen makaleler kabul sırası da dikkate alınarak ilk sayıda yayınlanmaktadır. Gönderilen makalelerin daha önceden başka bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere başka bir dergi tarafından değerlendirilme aşamasında olmaması gerekmektedir.

Yazım Kuralları

Hakemlere Özel

Referee FormYalova Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN: 2146-1406) 

SAYI: 1 / Ekim 2010 - Mart 2011

SAYI: 2 / NİSAN 2011 - EYLÜL 2011

SAYI: 3 / EKİM 2011 - MART 2012

SAYI: 4 / NİSAN 2012 - EKİM 2012

SAYI: 5 / EKİM 2012 - MART 2013

SAYI: 6 / NİSAN 2013 - EKİM 2013

SAYI: 7 / EKİM 2013 - NİSAN 2014

SAYI: 8 / NİSAN 2014 - EKİM  2014

SAYI: 9 / EKİM 2014 - NİSAN 2015

SAYI: 10 / NİSAN 2015 - EKİM 2015

SAYI: 11 / EKİM 2015 - NİSAN 2016

SAYI: 12 / MAYIS 2016 - EKİM 2016

SAYI: 13 / NİSAN 2017 - EYLÜL 2017

SAYI: 14 / EKİM 2017 

SAYI: 15 / ARALIK 2017