Share

Misyon, Vizyon, Değerlerimiz

Üniversitemizin misyonu, evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir dünya üniversitesi olmaktır.

Üniversitemizin vizyonu, yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin küresel başarıya sahip teknoloji odaklı bir üniversite olarak ilerlemektir.

Yalova Üniversitesi toplumun kendisinden beklediği görevin ve varlık nedeninin bilinciyle, ulusal ve uluslararası etkinliklerini sürdürürken,

Akademik Özgürlük,
Bilimsellik,
Çağdaşlık,
Çevrecilik,
Evrensellik,
Kalite,
Katılımcılık,
Öğrenci Odaklılık,
Paylaşımcılık,
Şeffaflık,
Yenilikçilik ve
Teknoloji Odaklılık temel değerlerine sürekli bağlı olacaktır.