Share

Hülya DELEN

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamladı.

1992 yılında Marmara Üniversitesinde göreve başladı. Personel Dairesi Başkanlığında, akademik ve idari kadro, özlük hakları görevlendirmeler, vb konularda görev aldı. Özel Kalem ve Genel Sekreterlik birimlerinde yazı işleri, yurt içi ve yurt dışı protokol ağırlama, çeşitli konferans seminer ve törenlerin düzenlenmesi, rektörlük özel kalemi vb. çeşitli görevlerde hizmet verdi.

2010-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.

2014 yılında Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Sekreterliğine naklen atandı.

15 Kasım 2016 tarihinde Yalova Üniversitesi Özel Kalem Müdürlüğüne atandı.

 

Adres : Yalova Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürlüğü

Çınarcık Yolu 3.Km Merkez Yerleşke 77100 / Yalova

Telefon : 0 (226) 815 50 02

Faks : 0 (226) 815 50 04 E-Posta : ozelkalem@yalova.edu.tr – hulya.delen@yalova.edu.tr