Share

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Mevzuatı

5651 Sayılı "İN­TER­NET  OR­TAMIN­DA   YA­PI­LAN YAYIN­LA­RIN    DÜ­ZEN­LEN­ME­Sİ   VE BU YA­YIN­LAR YO­LUY­LA İŞ­LE­NEN SUÇLAR­LA MÜ­CA­DE­LE EDİL­ME­Sİ HAKKINDA KA­NUN"

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI  HAKKINDA YÖNETMELİK

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Kanun Hükmünde Kararnamenin Tarihi: 7/10/1983     Sayısı: 124
Yetki Kanununun Tarihi: 17/6/1982     Sayısı: 2680
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 21/11/1983  
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18228

YEDİNCİ BÖLÜM
Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri

             Üniversite İdari Teşkilatı:

...

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı:
             Madde 34 – Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
             a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
             b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.