Share

Akademik Personele Spss ve Lisrel Paket Program Eğitimi Projesi 20.05.2012

Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından  Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Programı Projeleri  kapsamında desteklenen  ve yürütücülüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İİBF) İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ayşe Tansel Çetin'in yaptığı "Akademik Personele Spss ve Lisrel Paket Program Eğitimi"  adlı proje eğitiminin  ikinci aşaması tamamlandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cengiz Yılmaz tarafından 19-20 Mayıs 2012 tarihlerinde  Akıllı sınıfta verilen eğitim kapsamında, Yapısal Eşitlik Modelleme (SEM) ile ilgili kavramsal çerçeve çizildikten sonra Lisrel Paket program hakkında uygulamalı eğitim  verildi. İİBF İşletme bölümü öğretim elemanlarının yoğun ilgi gösterdiği eğitim, interaktif bir ortamda gerçekleştirildi. Eğitim katılımcılar adına Prof. Yılmaz’a hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.