Share

“Tek Ders Sınavı” Hakkının “Üç Ders Sınavı” Olarak Değiştirilmesi Duyurusu

Başarısız olduğu bir (tek) ders nedeniyle mezun olamayan öğrenciler için yarıyıl sonlarında uygulanan “Tek Ders Sınavı” hakkı, “Üç Ders Sınavı” olarak değiştirilmiş, böylece 1, 2 veya 3 dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerimize bu dersler için yeniden sınav hakkı verilerek mezun olabilmeleri imkânı tanınmıştır. Yapılan bu değişiklik 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nı da kapsadığından bu durumdaki öğrencilerimizin 25 Haziran 2018 mesai bitimine kadar ekteki başvuru formunu doldurarak sınav başvurusu yapması gerekmektedir.

Bu itibarla en az tek en çok  üç dersten başarısız olan öğrenciler,

(1)Tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde herhangi bir dönemde, FF, FD veya BZ notu aldığı en az tek dersten en çok üç dersten; bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli ağırlıklı not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, DC veya DD notu aldığı bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde Üç Ders Sınavı hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile ağırlıklı genel not ortalamasını 2.00’ye yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(2) Durumları yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslara uygun olan öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tek ders sınav tarihinden en geç beş iş günü öncesine kadar öğrenim gördükleri fakülte/yüksekokula başvurur.

(3) Üç ders sınavı 3 Temmuz 2018 tarihinde yapılacaktır. Başvuru formuna Termal Meslek Yüksekokulu web sayfası belgeler ve formlar bölümünden veya tıklayınız.