Share

Ek Ders Sınav Başvuru hk.

EK SINAV HAKKINDA

Yükseköğretim Kanunu'nun 44. Maddesinde 2014 yılında yapılan bir değişiklikle, azami sürelerini dolduran öğrenciler (4 yıl) için, her yarıyılın sonunda uygulanmak üzere başarısız olunan (almadıkları veya devamsızlıktan kaldıkları dersler hariç) sınırsız sayıdaki ders için 2 (iki) ek sınav hakkı tanınmıştır. Hükmün yürürlük tarihi itibariyle bu yıl 4. yıl olması nedeniyle Üniversitemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı akademik takviminde de belirtildiği üzere ek sınav uygulaması 9-13 ve 16-20 Temmuz 2018 tarihlerinde 2 ayrı sınav hakkı olarak ve 2016 ve daha önceki yıllarda kayıt yaptıran öğrencileri kapsayacak şekilde bu yıldan itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Bu kapsamda bu durumda olan öğrencilerimizin sadece alıp da başarısız olduğu dersler için başvuru dilekçelerini 10 Temmuz 2018 mesai bitimine kadar Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir. İlk ek Sınavlar 12-13 Temmuz (Perşembe ve Cuma) Günleri, ikincisi ise öğrencilerin kalan dersleri doğrultusunda bir sonraki hafta 16-20 Temmuz tarihlerinde yapılacaktır. Sınav takvimi başvurulardan sonra ayrıca duyurulacaktır.  Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

Not: Öğrencinin 5'ten fazla devamsızlıktan kaldığı ders varsa ek sınav hakkından faydalanamayacaktır.

 

2547 YÖK KANUNU 44. Madde (İlgili paragraf):

............. bu süreler sonunda (ön lisans için azami öğrenim süresi 4 yıl) kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildir.

Ek ders sınav başvurusu dilekçesi için tıklayınız.