Share

YATAY GEÇİŞ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Yatay Geçiş İçin Genel Şartlar

*Yatay geçiş, üniversite sınav sonuçlarına göre bir kuruma yerleştirildikten belli bir süre sonunda, aynı ya da farklı bir bölüme ya da başka bir üniversitedeki bir bölüme geçmek isteyen öğrencilere belirli kurallar çerçevesinde geçiş hakkı tanınan bir uygulamadır.

*Yatay Geçiş başvuruları fakültemizin web sayfasında Temmuz – Ağustos ayları içerisinde kontenjanlar ilan edilerek alınmaya başlanır.

*Başvurular bizzat öğrencinin kendisi veya Noter onaylı vekalet verdiği kişi tarafından yapılır. (Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir)

*2. ve 3. Sınıfa geçen öğrenciler bu haktan yararlanabilir. (Merkezi yerleştirme puanı ile Yatay Geçişlerde bu kural aranmaz)

*Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin disiplin cezası almamış olması gerekir.

*Yalnız bir diploma programına başvuru yapılabilir.

*İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

*Genel şartları sağlamayan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 Farklı yatay geçiş imkanı bulunmaktadır.

1- Kurum İçi Yatay Geçiş:

*Birim içerisinde veya birimler arasında, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçişi anlamına gelir.

*Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.

*Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.

*Öğrenci almış olduğu tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.

*Bir öğrenci, Üniversite içi yatay geçişten sadece bir kez yararlanabilir.

 

2- Kurumlar arası Yatay Geçiş:

* Fakültemiz içinde yer alan bölümlerin diploma programlarına, diğer üniversitelerin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yapılacak yatay geçişler iki yöntemle yapılabilir.

a) Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş (GANO)

* Öğrenci almış olduğu tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.

* Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm dersleri dönem kaybı olmaksızın başarmış olması zorunludur.

* Öğrenci sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.

* Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.

b) Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş (Ek Madde-1)

*Merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. (Not ortalaması şartı aranmaz)

*Öğrencinin yerleştiği üniversiteye kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı yatay geçiş yapmak istediği programın aynı yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

 

Yatay Geçiş İçin Gerekli Evraklar

1-    Yatay Geçiş Başvuru Formu (Fotoğraflı) (öidb.yalova.edu.tr adresinde temin edilebilir)

2-    Öğrenci Belgesi

3-    Not Durum Belgesi ( Transkript)

4-    Ders İçerikleri

5-    Disiplin Cezası almadığına dair belge

6-    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Not: İlgili Belgelerin Kayıtlı olduğunuz üniversite tarafından onaylanması gerekmektedir.