Share

Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerin Dikkatine (2018-2019)

Yatay Geçiş İçin Genel Şartlar

*Yatay geçiş, üniversite sınav sonuçlarına göre bir kuruma yerleştirildikten belli bir süre sonunda, aynı ya da farklı bir bölüme ya da başka bir üniversitedeki bir bölüme geçmek isteyen öğrencilere belirli kurallar çerçevesinde geçiş hakkı tanınan bir uygulamadır.

*Yatay Geçiş başvuruları fakültemizin web sayfasında Temmuz – Ağustos ayları içerisinde kontenjanlar ilan edilerek alınmaya başlanır.

*Başvurular bizzat öğrencinin kendisi veya Noter onaylı vekalet verdiği kişi tarafından yapılır. (Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir)

*2. ve 3. Sınıfa geçen öğrenciler bu haktan yararlanabilir. (Merkezi yerleştirme puanı ile Yatay Geçişlerde bu kural aranmaz)

* Öğrenciler Merkezi yerleştirme puanı ile Yatay Geçişten yalnız 1 kez yararlanabilirler. (Ancak Merkezi yerleştirme puanı ile Yatay Geçiş yapan öğrenciler daha sonra eski üniversitelerine dönmek için başvuru yapabilirler)

*Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin disiplin cezası almamış olması gerekir.

*Yalnız bir diploma programına başvuru yapılabilir.

*İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. (Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapacaklarda bu kural aranmaz)

*İkinci Öğretim programlarında İlk %10'a giren öğrenciler Normal Öğretim programlarına başvuru yapabilirler.

*Genel şartları sağlamayan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 Farklı yatay geçiş imkanı bulunmaktadır.

1- Kurum İçi Yatay Geçiş:

a) Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş (GANO)

*Birim içerisinde veya birimler arasında, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçişi anlamına gelir.

*Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.

*Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.

*Öğrenci almış olduğu tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.

*Bir öğrenci, Üniversite içi yatay geçişten sadece bir kez yararlanabilir.

 

b) Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş (Ek Madde-1)

*Merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. (Not ortalaması şartı aranmaz)

*Öğrencinin yerleştiği üniversiteye kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı yatay geçiş yapmak istediği programın aynı yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

 

2- Kurumlar arası Yatay Geçiş:

a) Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş (GANO)

* Öğrenci almış olduğu tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.

* Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm dersleri dönem kaybı olmaksızın başarmış olması zorunludur.

* Öğrenci sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.

* Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.

b) Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş (Ek Madde-1)

*Merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. (Not ortalaması şartı aranmaz)

*Öğrencinin yerleştiği üniversiteye kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı yatay geçiş yapmak istediği programın aynı yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

 

Yatay Geçiş İçin Gerekli Evraklar

1-    Yatay Geçiş Başvuru Formu (Fotoğraflı) (Form için TIKLAYINIZ)

2-    Öğrenci Belgesi

3-    Not Durum Belgesi ( Transkript)

4-    Ders İçerikleri

5-    Disiplin Cezası almadığına dair belge

6-    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7- ÖSYM Sonuç Belgesi (Ek Madde 1 - Merkezi Yerleştirme Puanı ile başvuracak adaylar için)

8- ÖSYM tarafından yerleştirildiği üniversiteyi gösteren belge. (Ek Madde 1 - Merkezi Yerleştirme Puanı ile başvuracak adaylar için)

9- %10'a girdiğine dair onaylı belge. (2. Öğreetimden normal öğretim programına başvuracak öğrenciler için)

Not: İlgili Belgelerin Kayıtlı olduğunuz üniversite tarafından onaylanması gerekmektedir.