Share

(SOSYAL HİZMET KONFERANSI)

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu(SHÇEK) Genel Müdürü Dr. İsmail BARIŞ'ın konuşmacı olarak katıldığı "Sosyal Hizmet" konulu konferans Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Rıza ABAY, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç.Dr. Fethi GÜNGÖR, Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Muammer SARIKAYA, ve bölüm Araştırma Görevlilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Program, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza ABAY'ın açılış konuşmaları ile başladı. Prof.Dr. Ali Rıza ABAY konuşmasında, Sosyal Hizmet bölümünü tercih eden öğrencilerin yerleştirme puanlarının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu, bu durumun ülkemizde Sosyal Hizmetlere olan ilginin ve bu alana duyulan ihtiyacın bir göstergesi olduğunu vurguladı. Prof.Dr. Ali Rıza ABAY aynı zamanda toplumların tarım, sanayi ve bilgi toplumları olarak üçe ayrıldığını ancak son zamanlarda "Risk Toplumu" kavramının oldukça popüler olduğunu ve sözkonusu Risk Toplumu'nda ihtiyaç duyulan en önemli mesleğin ise "Sosyal Hizmet" mesleği olduğunun altını çizdi.  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü Dr. İsmail BARIŞ ise konuşmalarında multidisipliner bir alan olarak Sosyal Hizmet'in çok önemli bir yerde durduğunu ve bu anlamda sosyal hizmet alanında çalışma yapanların bir ayağının Sosyal Hizmet disiplininde sabit, diğer ayağınında sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimlerde hareketli halde bulunması gerektiğini belirtti. Dr. İsmail BARIŞ aynı zamanda Sosyal Hizmet'in evrenselliğe giden yolunun kültür değerlerinden geçtiğini, toplumun kültürüne ve köklerine yabancı bir sosyal hizmet uygulamasının pek de doğru olmadığına değindiği konuşmasında, toplumumuzun, sosyal hizmet uygulamaları açısından oldukça zengin bir geçmişe sahip olduğunu ve bu zenginliğin farkında olarak bir sosyal hizmet modelinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.  Dr. İsmail BARIŞ Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerine ve katılımcılara SHÇEK'in kuruluşu, yapısı, işleyişi, bütçesi, sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanları ve çalışmaşartları gibi pek çok konuda bilgi verdi.
 
Program, Prof.Dr. Ali Rıza ABAY'ın teşekkür konuşması ile sona erdi.