Share

Öğrencilerimizden Tanıtım Filmi

Öğrencilerimiz tarafından fakültemizdeki Arapça eğitimini tanıtmak üzere bir video hazırlandı. Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2015-2016 yılı Hazırlık Sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan videoda öğrencilerimiz fakültemizdeki Arapça derslerini, eğitim-öğretim ortamını, dinî ilimler tahsilini, üniversite imkânlarını, Yalova'daki yaşamı ve benzeri konulardaki görüşlerini Arapça olarak ifade ediyorlar. Türkçe altyazının da bulunduğu videonun hazırlanmasında fakültemiz Arap Dili ve Belagati bölümündeki hocalar da katkıda bulundu.

Videoya Youtube'dan Ulaşmak İçin Tıklayınız!