Share

Tek Ders Sınavı

TEK DERS SINAVI

2017 - 2018 Eğitim –  Öğretim Yılı Güz Dönemi Tek Ders Sınavı  14.02.2018  tarihinde yapılacaktır. Tek ders sınavına girebilecek öğrenciler Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği ‘nin aşağıda belirtilen maddelerinde belirtilmiştir.

Tek dersten başarısız öğrenciler:

MADDE 30 – (01.02.2017 tarih ve 29966 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Güz yarıyılı veya bahar yarıyılı sonunda tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde, herhangi bir dönemde FF, FD veya BZ notu aldığı tek dersten dolayı veya bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli ağırlıklı not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, DC veya DD notu aldığı bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile ağırlıklı genel not ortalamasını 2.00’ye yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

Yapılması Gerekenler: Tek ders sınav dilekçesi öğrenci tarafından doldurulacak ve danışmanına imzalatıldıktan sonra Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.

Tek Ders Sınav Dilekçesi için tıklayınız…

UYARI : Tek ders dilekçelerini en geç 09.02.2018 mesai bitimine kadar teslim ediniz.

Sınav Tarihi : 14.02.2018 - Çarşamba

Sınav Saati :  14.00

Sınav Yeri: Merkez Yerleşke  Yeni Bina ve  Merkez Yerleşke B Blok  

Sınıf : Daha sonra ilan edilecektir

Not: Stajını yapmamış olan öğrenciler de tek ders sınavına girebilirler.