Share

Üç Ders Sınavı

     Üniversite Senatosu'nun 07.06.2018 tarih ve 128 sayılı toplantısında alınan karara göre Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği” nin 30.maddesinde belirtilen “Tek Ders Sınavı” hakkı, öğrenim süresinin uzamaması amacıyla “Üç Ders Sınavı” olarak değiştirilmiştir.
 

   2017 - 2018 Eğitim –  Öğretim Yılı Bahar Dönemi Üç Ders Sınavı  03.07.2018  tarihinde yapılacaktır. 


    Üç ders sınavına girebilme şartları:

    Güz yarıyılı veya bahar yarıyılı sonunda tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde, herhangi bir dönemde FF, FD veya BZ notu aldığı en fazla üç dersten dolayı veya bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli ağırlıklı not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, DC veya DD notu aldığı en fazla dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde üç ders sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile ağırlıklı genel not ortalamasını 2.00’ye yükseltemeyecek öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz.


    Yapılması Gerekenler:  Üç ders sınav dilekçesi öğrenci tarafından doldurulacak ve danışmanına imzalatıldıktan sonra Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.

Üç Ders Sınav Dilekçesi için tıklayınız…

UYARI : Üç ders dilekçelerini en geç 28.06.2018 mesai bitimine kadar teslim ediniz.

Sınav Tarihi : 03.07.2018 - Salı

Sanav Saati ve Yeri : Daha sonra ilan edilecektir

Not: Stajını yapmamış olan öğrenciler de tek ders sınavına girebilirler.