Share

Genel Not Ortalamasıyla Yatay Geçiş Başvuruları

(2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)

GENEL NOT ORTALAMASIYLA YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI

            Yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait tüm dersleri başarmış olması ve   genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.

  • Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
  • Öğrenci sadece bir birimin bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
  • Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
  • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
  • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına geçiş yapabilmek için Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak (100 üzerinden en az 60 puan almak) ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenmiş muadili puan almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır. 

GENEL NOT ORTALAMASIYLA YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU BELGELERİ 

 

   Genel Not Ortalamasıyla Yatay Geçiş Başvuru Tarihi: 01 Ağustos – 15 Ağustos 2018

   Sonuçların İlan Tarihi: 31.08.2018

   Yatay Geçiş Başvurusu Yapanlar için Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet Sınav Tarihi: 06.09.2018


    Genel Not Ortalamasıyla Yatay Geçiş kontenjanları  için tıklayınız.

     

NOT: BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR. 

 

YAZIŞMA ADRESİ :

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI  ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU(MERKEZ YERLEŞKE)