Share

2017-2018 Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programları (Güncellendi)

2017-2018 Güz Yarıyılında, ders kayıtları 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında, ders ekleme / bırakma değişiklikleri ise 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ders ekleme / bırakma haftasında (18-22 Eylül 2017), Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) bulunan “Ders Kayıt Formu” çıktısının 3 kopyası öğrenci ve danışmanı tarafından imzalanarak, 1 kopyanın öğrencide, 1 kopyanın danışmanda kalması, 1 kopyanın ise EABD Başkanlığı kanalıyla Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Yüksek Lisans Programı (Güncellendi)

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı (Güncellendi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (Güncellendi)

Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Güncellendi)

Polimer Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı 

Polimer Mühendisliği Doktora Programı (Güncellendi)

Kimya ve Süreç Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Kimya Ve Süreç Mühendisliği Doktora Programı

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (Güncellendi)

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Güncellendi)