Share

2017-2018 Bahar Yarıyılı Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Aday Öğrenciler

2017-2018 Bahar Yarıyılı Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Aday Öğrenciler

 

 

2017 – 2018 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Yeni Öğrenci

Başvurusu için Önemli Tarihler

Kesin Kayıt Tarihleri

16 Ocak 2018 – 18 Ocak 2018

Yedek Kayıt Tarihi 

19 Ocak 2018

Derse Yazılma

05 Şubat 2018  – 09 Şubat 2018

Bahar Yarıyılı Ders Başlangıcı

12 Şubat 2018 Pazartesi

 

  Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler

(Kesin kayıtta istenen belgelerin asılları, asıllarının gösterilmesi şartıyla fotokopileri veya noter onaylı suretleri kabul edilecektir.)

 

1.

Lisansüstü Eğitimi Kayıt Formu, ( Enstitü web sayfasından temin edilebilir )      

2.

Beş (5) adet vesikalık fotoğraf

3.

Son beş yılda alınmış ALES Sonuç Belgesi

4.

Yüksek Lisans programları için Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi.

Yurt dışından alınan Diplomanın denklik belgesi ve tercüme edilmiş tasdikli sureti.

5.

Doktora programları için, Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları veya Mezuniyet

Belgeleri. Yurt dışından alınan Diplomaların denklik belgeleri ve tercüme edilmiş tasdikli suretleri.

6.

Yüksek Lisans programları için Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript) 

7.

Doktora programları için, Lisans ve Yüksek Lisans Not Döküm Belgeleri (Transkript)

8.

Son beş yılda alınmış ve geçerlik süresi dolmamış Yabancı Dil Sınavı (YDS veya YÖKDİL, ÜDS, KPDS veya Eşdeğer) Sonuç Belgesi,

9.

T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi,

10.

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı,