Share

2017-2018 Bahar Yarıyılı Haftalık Ders Programları (Güncellendi)

2017-2018 Bahar Yarıyılında, ders kayıtları 05-09 Şubat 2018 tarihleri arasında, ders ekleme / bırakma değişiklikleri ise 12-16 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ders ekleme / bırakma haftasında (12-16 Şubat 2018), Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) bulunan “Ders Kayıt Formu” çıktısının 3 kopyası öğrenci ve danışmanı tarafından imzalanarak, 1 kopyanın öğrencide, 1 kopyanın danışmanda kalması, 1 kopyanın ise EABD Başkanlığı kanalıyla Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Yüksek Lisans Programı 

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı 

Polimer Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (güncellendi)

Polimer Mühendisliği Doktora Programı (güncellendi)

Kimya ve Süreç Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (güncellendi)

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (güncellendi)

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı