Share

2017-2018 Bahar Yarıyılı Kazanan Adaylar

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME/MÜLAKAT SONUÇLARI İLANI

2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına  Öğrenci Alımları İçin Yapılan Bilimsel Değerlendirme/Mülakat Sınavı Sonuçları İlanı

 

Doktora Programları

Tezli Yüksek Lisans Programları

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  • KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:

1.  Lisansüstü Kayıt Formu, (Enstitü’den veya enstitü web sayfasından temin edilebilir.)           

2.  İki (2) Adet Mevzuata Uygun Vesikalık Fotoğraf,

3.  Son Üç yılda Alınmış Geçerli ALES Sonuç Belgesi,

4.  Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi,

5.  Yüksek Lisans Not Döküm Belgesinin Aslı ve Fotokopisi,

6.  Lisans Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi,

7.  Lisans Not Döküm Belgesinin (Transkript) Aslı ve Fotokopisi,

8.  Yabancı Dil Sınavı (YDS, ÜDS, KPDS veya Eşdeğer) Sonuç Belgesi,

9.  T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanının (Kimlik) Fotokopisi,

10.  Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesinin Aslı,

11.  Tezsiz Yüksek Lisans programları için Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Giderlerinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu.

Not: Öğrenciler belgelerinin asıllarını yanlarında getirmeleri halinde belgelerinin suretini Enstitümüzde onaylatabilirler. Kargo, Posta, Mail, Faks yoluyla gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

Kesin Kayıt Tarihleri

05-09 Şubat 2018

Yedek Kayıt Tarihleri

12-16 Şubat 2018

 Kayıtlar Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çınarcık Yolu Üzeri 2. Km B Blok 77200 YALOVA adresinde yapılacaktır.

 AÇIKLAMALAR:

1) Öğrenci olmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilanda belirtilen tarihlerde yapılır.

2) Adaylar, öğrenim ücretini/katkı payını yatırarak, kayıt için gerekli belgeleri süresi içinde Enstitüye şahsen vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan veya gerekli belgeleri teslim etmeyen adaylar, mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybederler. Öğrenci olmaya hak kazanan adaylar kesin kayıt işlemlerini şahsen veya noter tasdikli vekâlet vererek yaptırabilirler.

3) Tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıracak olan öğrenciler önce kesin kayıtta istenen belgeleri teslim ederler; daha sonra ön kayıtta kendilerine Enstitü tarafından verilecek olan öğrenci numarası ile harç ücretini yatırırlar. Öğrenciler harç dekontunu teslim ettikten sonra öğrenci olmaya hak kazanırlar.

4) Tezsiz yüksek lisans  ve Tezli ikinci öğretim programlarının öğrenim ücreti 5.000 TL iki eşit taksitte alınır. Öğrenim ücretinin ilk taksitini yatıran öğrenciler diğer işlemlerini de yaparak kayıtlarını tamamlarlar.