Share

Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yedek Kayıt Hakkı Kazananlar

Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yedek Kayıt Hakkı Kazananlar

· İşletme(18 Kontenjan)

· Özel Hukuk(20 Kontenjan)

· Sosyal Hizmet (10 Kontenjan)

· KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:

1. Lisansüstü Kayıt Formu, (Enstitü’den veya enstitü web sayfasından temin edilebilir.)

2. İki (2) Adet Mevzuata Uygun Vesikalık Fotoğraf,

3. Son Üç yılda Alınmış Geçerli ALES Sonuç Belgesi,

4. Lisans Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi,

5. Lisans Not Döküm Belgesinin (Transkript) Aslı ve Fotokopisi,

6. Yabancı Dil Sınavı (YDS, ÜDS, KPDS veya Eşdeğer) Sonuç Belgesi,

7. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanının (Kimlik) Fotokopisi,

8. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesinin Aslı,

9. Tezsiz Yüksek Lisans programları için Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Giderlerinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu.

Not: Öğrenciler belgelerinin asıllarını yanlarında getirmeleri halinde belgelerinin suretini Enstitümüzde onaylatabilirler. Kargo, Posta, Mail, Faks yoluyla gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

Kayıtlar Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çınarcık Yolu Üzeri 2. Km B Blok 77200 YALOVA adresinde yapılacaktır.

AÇIKLAMALAR:

1) Öğrenci olmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilanda belirtilen tarihlerde yapılır.

2) Adaylar, öğrenim ücretini/katkı payını yatırarak, kayıt için gerekli belgeleri süresi içinde Enstitüye şahsen vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan veya gerekli belgeleri teslim etmeyen adaylar, mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybederler. Öğrenci olmaya hak kazanan adaylar kesin kayıt işlemlerini şahsen veya noter tasdikli vekâlet vererek yaptırabilirler.

3) Tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıracak olan öğrenciler önce kesin kayıtta istenen belgeleri teslim ederler; daha sonra ön kayıtta kendilerine Enstitü tarafından verilecek olan öğrenci numarası ile harç ücretini yatırırlar. Öğrenciler harç dekontunu teslim ettikten sonra öğrenci olmaya hak kazanırlar.

4) Tezsiz yüksek lisans programının öğrenim ücreti

Not: Kontenjandan fazla kayıt olması durumunda sıralama dikkate alınacaktır. Kayıt yaptırmayı düşünenler 0 226 815 57 11-12-13-14 nolu telefonlardan bilgi alabilirler.