Share

Türk Dili Bölümünce Verilen Seçmeli Dersler

OSMANLI TÜRKÇESİ

1) Osmanlı Türkçesi alfabesi

2) Osmanlı Türkçesi dil bilgisi kurallarının matbu metinler üzerinden öğretilmesi

3) Osmanlı Türkçesi ile okuma ve yazmanın geliştirilmesi.

Geleceğimizle geçmişimiz arasında sağlam bir köprü kurabilmenin yolu, Osmanlı Türkçesini okuyup anlayabilmekten geçmektedir. Dil, bir milletle o milletin tarih bağlarını sağlamlaştıran en önemli unsurlardandır. Arap alfabesi Türklerin İslamiyet’le tanışmalarından hemen sonra neredeyse Türklerin bulunduğu her sınır içerisinde, her coğrafyada bin yıl kadar kullanılmış ve bu alfabe ile Anadolu topraklarında oluşturulan yeni yazı diline önce Eski Anadolu Türkçesi, daha sonra ise Osmanlı Türkçesi denilmiştir. Bugün Osmanlı imparatorluğunun ayak bastığı hemen her yerde Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserlere rastlamak mümkündür. Gerek Türk tarihine gerekse Türk edebiyatına ilgi duyarak sağlam bilgilerle tarihimize ve edebiyatımıza hâkim olabilmenin yolu Osmanlı Türkçesini öğrenmekten geçmektedir. Bundan yüz sene öncesinde yazılanları doğru okumak, doğru anlamlandırmak ve kendi gözlerimizle tarihimizi görebilmek Osmanlı Türkçesini bilmekle mümkün olmaktadır. 

 

SÖZ SÖYLEME VE DİKSİYON BİR SANATTIR.

Günümüzde ise bu sanatın gün geçtikçe artan bir önemi bulunmaktadır. Konuşma sanatını beceren kişilerin öncelikle kendilerine olan güvenlerinin diğerlerinden daha fazla olduğunu, gerek iş gerekse özel hayatlarında öncelik sahibi olduklarını ve güçlü sosyal ilişkilere sahip olduklarını söylemek mümkündür.

Konuşma sanatının, kişilere kattığı değerler oldukça fazla ve insan hayatı için bir o kadar da önemlidir. Bunlara hızlı ve doğru karar vermede öncü olma, çok yönlülük, takım çalışması gerçekleştirme gibi birçok yeteneği örnek göstermek mümkündür. Bu sanatın inceliklerinden haberdar olan, farkındalık kazanan ve eğitimini alan kişiler, çekingenliklerini üstlerinden atarak hitabet güçlerini geliştirmeyi, ses tonunu etkili kullanmayı, jest ve mimikleri yerli yerinde kullanmayı ve etkili konuşma tekniklerini öğrenmektedirler.

Konuşuyoruz!  İncelikleriyle konuşuyoruz öyleyse varız…   Mesele nerden başlayacağımızı bilmek, farkındalık kazanmak ve öğrenileni uygulamaktır. İletişim çağında upuzun cümlelerle kendimizi, hitap ettiğimiz kişi ve kişileri yormak, boğumlanma bozukluklarıyla, yerli yerinde kullanılmayan deyimlerle, tek düze bir anlatımla ifadede güçlük çekmek bu çağda başımıza gelebilecek anlık felaketler arasında gösterilebilir. Anlık yapılacak hazırlıksız konuşmalar kâbusumuz olmasın!

Bu ders,  Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çınarçık Meslek Yüksekokulu’nda seçmeli ve zorunlu ders olarak verilmektedir.