Share

Bankalar sadece Türkçe yazışacak

Bankaların malî tabloları üzerinde her kalem için düzenleme yapan BDDK, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancılar dahil her bankanın yazışmalarını Türkçe yapması için yönetmelik hazırladı. Uzmanlara göre, bu uygulama hem anadilin güçlenmesine hizmet edecek hem de murakıpların denetimini kolaylaştıracak.
 
 

Finans sektöründeki köklü uygulamaları sayesinde Türk bankalarının küresel krizde yüksek performans göstermesini sağlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların bütün yazışmalarını sadece Türkçe yapması için yeni bir yönetmeliği yürürlüğe soktu. Böylece bankalar için iç denetim raporlarının yanı sıra iç kontrol raporları ve yönetim kurulunun alacağı kararlar gibi tüm raporlamaların Türkçe yapılması zorunlu hale gelecek. Yerli yabancı banka ayrımı gözetmeksizin tüm sektör temsilcileri bu kurala uyacak. Bu sayede hem Türkçeye kültürel anlamda destek verilmiş olacak hem de murakıpların denetim ve gözetimlerinde işleri daha kolay hale gelecek. Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı bankaların yazışmalarının önemli bir kısmını kendi ülkelerinin konuştuğu dille yaptığına dikkat çeken üst düzey bir ekonomi yetkilisi, "BDDK son derece önemli bir adım attı. Bu karar hem anadilimizi güçlendirecek hem de yazışmalar arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmış olacak." dedi. Yayımlanan 'Bankaların iç sistemleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik' taslağında, "Bankalar operasyonel faaliyetlere ilişkin kontrol faaliyetleri kapsamında üst yönetime yapılacak raporlar dahil her türlü raporlamalarını, her ne ad altında olursa olsun tesis edeceği strateji, politika, uygulama usulü gibi her türlü iç kurallarını ve yaptığı iç yazışmalarını Türkçe tutmak zorundadır." ibareleri yer aldı.