Share

İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- Adli sicil kaydı belgesi
3- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı yada Noter tasdikli sureti.
4- Tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu
5- 8 adet fotoğraf
6- Kamu kurumunda çalışıyorsa veya ayrılmışsa onaylı hizmet belgesi. 
7- Ortaöğretimde hazırlık okumuşsa hazırlık okuduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.
8- Yabancı dil belgesi varsa çıktısı (Doğrulama kontrol kodlu)
9- Terhis belgesi ya da askerlik muafiyet belgesi
10- Yerleştirme Sonuç belgesi (Doğrulama Kontrol Kodlu)
11- SGK hizmet Dökümü
12- Memuriyete Kabul Fişi 
13- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (4 Nüsha)

Yerleştirmesi yapılan adaylar istenen belgeleri sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.
 

Adres :
Personel Daire Başkanlığı
Yalova Üniversitesi Çınarcık Yolu Üzeri Merkez Kampüsü  
P.K 77100 YALOVA