Share

ÖĞRETİM ELEMANI OLARAK ATANACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1- Nüfuz Cüzdanı fotokopisi

2- Cumhuriyet Savcılığından iyi hal kağıdı

3- Diploma veya çıkış belgesi aslı yada tasdikli sureti

4- ALES belgesi aslı veya tasdikli sureti.

5- Yabancı dil bilgisi seviyesini gösterir belge (KPDS, UDS, TOFELL, vb)

6- Tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu

7- 6 adet fotoğraf

8- Daha önce herhangi bir kurumda (SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı) çalışmış ise çalıştığı süreleri gösterir prim ödeme gün sayısı (Bilgisayar çıktıları kabul edilmeyecektir.)

9- Ortaöğretimde hazırlık okumuşsa hazırlık okuduğuna dair belge aslı yada tasdikli sureti

10- Yüksek Lisans ve Doktora yapmış ise diploma aslı yada tasdikli sureti

11- Lisans Transkripti aslı yada tasdikli sureti

12- Erkek adaylar için askerliği ile ilişkisi olmadığına dair Askerlik Şubesinden belge

13- Özgeçmiş

14- Varsa Yaş, Ad, Soyad, Kazai Rüşt, İdari Kayıt Düzeltme Mahkeme Kararları

15- Malül çocuğu ise malül çocuğu olup olmadığı ile ilgili belgeler