Share

Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları Eğitimi

Üniversitemizin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sunmak ve çalışanlarımızın hizmetiçi eğitim yoluyla yetkinliklerinin arttırılması amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınır Konsolide Görevlisi Adem YAVUZ' un sunumuyla gerçekleştirilen 26.02 -02.03.2018 tarihleri arasında 4 günlük "Taşınır mal Yönetmeliği ve Uygulamaları" konulu eğitim tamamlandı.