Share

İç Değerlendirme Raporu hazırlıkları Hk.

Ekler için Aşağıdaki Linklere Tıklayınız.

 

  EK-1: İç Değerlendirme Raporu Sorumlu Birimler

  EK-2: İç Değerlendirme Raporuna Esas Sorular Birimlere Gönderilecek