Share

31. Maddeye Göre Çalıştırılanların İşe Giriş Bildirgesi

Üniversitemiz birimlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesine göre saat ücreti karşılığında ders vermek üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/a maddesi kapsamında çalıştırılacak olan Öğretim Elemanlarından (emekli olanların) e-bildirge sistemine giriş yapılmasında yaşanan sorunların çözümüne dair Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın duyurusu ektedir.
Duyuruya göre ekteki işe giriş bildirgesi manuel doldurularak biriminizden bir üst yazı ile Sosyal Güvenlik Yalova İl Müdürlüğünde görevli Sayın Mülayim Kaya'ya teslim edilmesi gerekmektedir.
Not: İşe başlama ve belgelerin kuruma verilmesine dair sürelere dikkat edilmesi gerekmekte aksi gecikmelerde 5510 sayılı Kanun gereği idari para cezası bulunmaktadır.
 
EK-1: Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu için Tıklayınız.
EK-2: İşe Giriş Bildirgesi için Tıklayınız.