Share

Yeni Harcama Yönetim Sistemi Duyurusu

       2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında,  (Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin ilk adımını teşkil eden; entegrasyona açık, süreç yaklaşımını esas alan ve elektronik belge altyapısına uygun Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi, merkezi yönetim kapsamında pilot olarak belirlenen idarelerde devreye alınmıştır.

       Bu nedenle pilot olarak belirlenen kurumlar arasında bulunan Üniversitemizde yeni muhasebe sistemi ve harcama yönetim sistemi kullanılacak olup; yeni harcama sistemine ait eğitim videoları ve kullanma klavuzu aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

İlgili değişiklik ile ilgili üst yazıya ulaşmak için tıklayınız

HYS Eğitim Videoları       : http://egitim.muhasebat.gov.tr/egitim-kategori/hybs/

Kullanma Klavuzu          :  Harcama Yönetim Sistemi Kullanıcı Kılavuzu