Share

Tahsilat Genel Tebliği(Seri:A Sıra No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri:A Sıra No:9) Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Söz Konusu Tebliğ için Tıklayınız.