Share

Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması Hk.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin 06.03.2018 tarihli Maliye Bakanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.

 

Giyecek Yardımına İlişkin Genelge

Ek-1-2

Ek-3