Share

Akademik Birimler Bireysel Görev Tanımları Toplantısı

 İç Kontrol Çalışmaları kapsamında;Bireysel Görev Tanımları oluşturulmasına ilişkin bir toplantı gerçekleştirilmiştir.Toplantıya Akademik birimler, Fakülte ,Enstitü Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul sekreterleri katılmış olup,toplantı sonucunda Bireysel Görev Tanımları nihai hale getirilmiştir.