Share

Stratejik Yönetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Toplantısı

18.06.2014 Tarihinde Üniversitemiz Senato Odasında Sayın Rektörümüzün Başkanlığında Stratejik Yönetim, İç Kontrol ve Risk Yönetim toplantısı yapılmıştır. Rektör Yardımcılarımız ve tüm Akademik ve İdari Birim Yöneticilerinin katıldığı toplantıda Başkanlığımızca; Stratejik Yönetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi çerçevesinde üniversitemizde yapılmakta olan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumda ayrıca üniversitemiz 2013 Yılı faaliyetlerine ilişkin gerçekleşme sonuçları ile öğrenci, akademik ve idari personel memnuniyet ve anket sonuçları paylaşılmıştır.