Share

Taşınır Mal Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Eğitim Semineri Gerçekleştirilmiştir.

                                                                                                                                    

17/07/2014 Tarihinde Üniversitemiz Senato Odasında, Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinde Görevli Tüm Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin Katılımıyla, Taşınır Mal Yönetimi İşlemlerinin Daha Sağlıklı Ve Etkin Bir Şekilde Yürütülebilmesini Sağlamak İçin, Başkanlığımızca, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Yönelik Eğitim Semineri Düzenlenmiştir.

Seminer Kapsamında;

-Taşınır Mal Mevzuatı,

-Taşınır Mal Giriş ve Çıkış İşlemleri,

-Üniversitemiz Kaynaklarının Etkili, Ekonomik, Verimli Kullanılması Açısından Taşınır Mal Yönetiminin Önemi,

-Taşınırlara İlişkin Sorumluluk,

- KBS TKYS Üzerinden Uygulamalı Örneklerle Taşınır İşlemleri Anlatılmıştır.

-Soru-Cevap Kısmında, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin Sorunları Değerlendirilerek, Sorunlara İlişkin Çözüm Önerilerinde Bulunulmuştur.