Share

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Projesinin 2.aşamasına başlanmıştır.

Yalova Üniversitesi İç Kontrol ve Risk Yönetimi Projesi kapsamında tüm akademik ve idari faaliyetlere ilişkin süreç analizi çalışmaları tamamlanmış olup, Risk Değerlendirme Aşamasına geçilmiştir.

Pilot çalışmalar ve çalıştaylar ile yürütülecek ve yaklaşık üç ay sürecek olan risk değerlendirme aşaması; Üniversitemiz süreç hiyerarşisi içerisinde; alt süreçler, süreçler ve ana süreçler üzerinde risklerin tespit edilmesi, risk seviyelerinin ölçülmesi, kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve eylem planlarının oluşturulması çalışmalarını kapsayacaktır.

Risk değerlendirme çalışmalarının tüm birimlerde başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile 05.09.2014 tarihinde Risk Değerlendirme Eğitimi düzenlenmiştir. Dr. Bertan Kaya’nın konuşmacı olarak yer aldığı eğitime Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Ekibi ile İç Kontrol temsilcileri katılmıştır. Açılış konuşmasını yapan Strateji Geliştirme Daire Başkanı Dr. Hakan BAKKAL; İç Kontrol ve Risk Yönetimi Projesinin ilk aşaması olan kontrol ortamının oluşturulması kapsamında tamamlanan çalışmaları aktararak, Risk Değerlendirme Çalışmalarına ilişkin belirlenen yol haritasını katılımcılarla paylaşmıştır.

Eğitim sonrasında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç kontrol Ekibi ve Dr. Bertan Kaya’nın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar değerlendirilerek, çalışma programı oluşturulmuştur.