Share

Taşınır Mal Eğitimi

Üniversitemizde yürütülmekte olan Taşınır işlemlerine ilişkin olarak, Akademik ve İdari tüm Harcama Birimlerimizin Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine yönelik 25/12/2014 perşembe günü Senato Toplantı odasında bir eğitim verilmiştir.Söz konusu eğitimde ayrıca uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve çözüm nedenleri Harcama Birimi Temsilcileriyle paylaşılmıştır.