Share

Yalova Üniversitesinde İç Kontrol ve Risk Yönetimi Toplantıların İkincisi Gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki yıldır devam eden İç Kontrol ve Risk Yönetimi Projesinin tamamlanmasının ardından oluşturulan kurumsal alt yapının anlatılması, yapılan çalışmaların kurum genelinde uygulanabilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla başlatılan toplantılardan ikincisi akademik birim yöneticilerine yönelik olarak 23.06.2015 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Sayın Rektör Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU, Rektör Yardımcısı ve İzleme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım, Rektör Yardımcısı ve İdare Risk Koordinatörü Prof. Dr. Ali Rıza ABAY, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. R. Hayri EREN, Dekanlar, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerinden oluşan akademik birim yöneticileri ile Proje Koordinatörü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Dr. Hakan BAKKAL ve Koordinatör Yardımcısı Mali Hizmetler Uzmanı İlknur TUNÇ katıldı.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı Dr. Hakan BAKKAL, proje kapsamında yapılan çalışmalar, çalışmanın amacı ve yöntemi ile örnek uygulamaları içeren sunum eşliğine katılımcılara anlatılarak, etkin bir iç kontrol ve risk yönetimi sisteminin Üniversitemize kurumsal gelişime sağlayacağı katkılar konusunda açıklamalarda bulundu. Ayrıca Üniversitemizde oluşturulan iç kontrol ve risk yönetimine ilişkin kurumsal alt yapının işlerliğinin sağlanması amacıyla bundan sonraki süreçte birim bünyesinde yapılacak çalışmalar, izleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetleri hakkında üst yönetim ve akademik birim yöneticilerine bilgi verdi.

Katılımcıların soru, öneri ve katkıları ile interaktif bir şekilde gerçekleştirilen toplantı, Rektör Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU’ nun; yapılan çalışmaların Üniversitemiz için kurumsallaşma anlamında bir başlangıç niteliği taşıdığı, uzun süredir emek verilen proje ile Üniversitemizde Risk Yönetimi ve İç Kontrol konusunda güzel bir mesafe kat edildiği, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminin uygulanmasından sorumlu aktörlerin gerekli çalışmaları yaparak projeyi daha üst noktalara taşıyacağını dile getirdiği konuşması ile tamamlandı.

Çalışmaların, birim risk koordinatörleri ve birim risk yönetimi ekipleri ile yapılacak toplantılar, iç kontrol yönetim bilgi sisteminin kullanımı ile iç kontrol ve risk yönetimi konusunda verilecek eğitimlerle devam etmesi planlanmaktadır.