Share

E-yolluk Uygulamasına Dair Toplantı Hakkında

Maliye Bakanlığının e-yolluk projesi kapsamında yurt içi geçici görev yolluklarına ilişkin işlemlerin 03/08/2015 tarihinden itibaren yalnızca HYS üzerinden gerçekleştirileceğinden dolayı işlemlerin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için; bu işlemleri yürütecek olan idari ve mali işler görevlileri ile gerçekleştirme görevlilerine 23/07/2015 Perşembe günü saat 14’de Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Konferans Salonunda  Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Müdürü Çetin BALKAN tarafından bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.