Share

Analitik Bütçe, Harcırah ve Muhasebe Eğitimi Hk.

Üniversitemizde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, yapılan harcamaların yasal ve kurumsal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi, onaylanması, belgelendirilmesi ve hak sahibine ödenmesi ile yürütülen faaliyetlerin kamuoyuna iç ve dış denetçilere tam ve doğru raporlanabilmesi amacıyla Analitik Bütçe, Harcırah İşlemleri, Hesap Kodlarının Kullanımı ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri konularında Yalova Uygulama Otelinde 30 Eylül- 02 Ekim 2015 tarihleri arasında üç gün süren bir eğitim verilmiştir.

Muhasebat başkontrolörü Göksel ARSLAN tarafından verilen eğitime harcama sürecinde çeşitli sorumlulukları olan birim gerçekleştirme görevlileri, idari ve mali işler görevlileri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızda söz konusu işlemlerde görev alan personel katılmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca düzenlenen eğitim sonrası katılımcılara Katılım Belgesi verilmiştir.