Share

Toplantı Duyurusu

TOPLANTI DUYURUSU

 

Yalova Üniversitesi 2014 Yılı Performans Programında yer verilecek ve her bir akademik ve idari birim tarafından belirlenecek olan faaliyet ve projelere ilişkin olarak tüm birimlerin görüşlerinin alınması, hazırlık çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususların görüşülmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı toplantı salonunda toplantı yapılacaktır. Toplantıya tüm harcama yetkilileri ile birlikte çalışmalarda görev alacak bir kişinin katılımının sağlanması gerekmektedir.

 

Toplantı ile ilgili genel yazı ve Performans Programı çalışmalarına ilişkin bilgilendirme tüm birimlere yazılı olarak ayrıca gönderilmiştir.

 

TOPLANTI TAKVİMİ

 

Akademik Birim Yetkilileri ve Çalışmayı Yapacak Temsilcileri : 11 Haziran 2013 Salı günü saat 14:00

(Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü) 

İdari Birim Yetkilileri ve Çalışmayı Yapacak Temsilcileri: 13 Haziran 2013 Perşembe günü saat 14:00

(Daire Başkanları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, BAP Müdürü)

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı