Share

Proje Süresi ve Mali Kaynak Harcama Usulü

Değerli Öğretim Elemanlarımız,

Kurumu içi destekli bilimsel araştırma projelerin yürütülmesi çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik 9.Maddesi 2.fıkrasında “ Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır. Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.” denmektedir.

Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi’nin 17.Maddesinde “Lisansüstü Tez Projeleri en az 4, en çok 24 ay diğer Bilimsel Araştırma projeleri en az 8, en çok 24 ay içerisinde tamamlanır. Proje yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine, komisyon projeler için 12 aya kadar ek süre verebilir. Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen öğrenim süreleri ile sınırlıdır.” denmektedir.

Kabul edilen projelerin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Konu ile ilgili Bilgi ve Belgelere BAP Ofisten ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar diileriz.