Share

Tubitak Bursiyelerin Başlatılma Tarihi

Değerli Öğretim Elemanlarımız,

Tubitak Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen projelerde yer alacak bursiyerlere ve bu kişilere yapılacak ödemelere ilişkin hususlar; “Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar”ın 5 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Bahsi geçen maddenin 9 uncu fıkrasında proje yürütücüsünün sorumluluğunda bulunan “Projede yer alan bursiyerlerle ilgili bilgilerin ve yapılacak değişikliklerin ilgili Gruba bildirilmesi zorunludur” denilmekte ve TTS web sayfasında yayımlanan “Bursiyer Bilgi Formu”larında da bursiyerlerin projeye dahil edilmesi sırasında form ve eklerin bir kereye mahsus olmak üzere Gruba iletilmesi ve Gruptan bursiyerin uygunluğuna dair onay alınmasının zorunlu olduğu tekraren belirtilmektedir. Bu nedenle, bursiyer SGK giriş ve burs ödeme işlemlerinin ilgili Araştırma Destek Grubu onayı alınmadan ödemeye gönderilmemesi hususu göz önüne alarak yürütülmesi gerekmektedir.

Kabul edilen Tübitak projelerinde çalışacak Bursiyerlerin SGK Başlangıçlarında Grup Onayı ile birlikte Bursiyer Bilgi Formlarının EBY Sisteminden gönderilmesi gerekmektedir. 
Konu ile ilgili Bilgi ve Belgelere BAP Ofisten ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar diileriz.