Share

Merkez Müdürünün Mesajı

Merkezimiz, Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜBİTAM) adı ile, Yalova Üniversitesi Senatosunun 08.02.2011 tarih ve 38 sayılı toplantısında alınan kararla ve 29.03.2011 tarih ve 27889 sayılı Resmi Gazetede yönetmeliğimizin yayınlanması ile faaliyetlerine başlamıştır.

YÜBİTAM, Yalova Üniversitesi bünyesindeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerininin koordine edilmesi, nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğini kurulması ve ortak projelerin organize edilmesi, Ar-Ge desteği veren kuruluşların katkısını sağlayarak yeni projelerin üretilmesi, uygulanabilir sonuçların ilgililere aktarılması, konuya ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla kurulmuştur.

YÜBİTAM koordinasyonu ile yapılacak çalışmalar, yeni bilgiler elde etme, mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretme, yazılım dahil yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturma ve geliştirme yönünde yoğunlaşacaktır.

Söz konusu çalışmalarda öğretim üyeleri ile birlikte lisans, lisansüstü ve doktora çalışması yapan öğrenciler de yer alabilecek, böylece geleceğin akademisyenleri ve araştırmacıları yetişecektir.

 Yrd. Doç. Dr. Ümit ÜNVER

Merkez Müdürü