Share

Rektör V. Prof.Dr. Rafet BOZDOĞAN

Rafet BOZDOĞAN 1960 yılında doğdu, 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Bilimi'nden mezun oldu, Yüksek Lisansını 1989 yılında Birmingham Üniversitesi Malzeme Bilimi(Aerospace Materials)'nde tamamladı. 1991 de yine Birmingham Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi(Aerospace Materials)'nde Doktorasını tamamladı.

İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde 1992 yılında Yard.Doç.Dr., Aralık 1993'te Doçent oldu.

Haziran 2010 tarihinde Yalova Üniversitesi'nde Profesör oldu.

İ.T.Ü.'de Malzeme Bilgisi, Material Science, İmal Usulleri, Tahribatsız Muayene Yöntemleri derslerini verdi.

Uçak ve Uzay Bilimleri alanlarının yanında Ulaştırma alanında da çalışmaları çalışmaları bulunmaktadır. Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Metropolitan Alanı Ulaşım Master Planı Çalışmaları, Tranfer Merkezleri Otopark Master Planı Çalışmaları, Raylı Sistemler Planlama ve Projelendirme Çalışmaları, Karayolu Sistemler Planlama ve Projelendirme Çalışmaları, İstanbul Metropolitan alanı Trafik Yönetim ve Denetimi Planlama ve Projelendirme Çalışmaları, Akıllı Trafik Sistemleri (ITS) ve Kontrol Merkezi Planlama Projelendirme ve Uygulama Çalışmaları, Mevcut Yolların Bakım ve Onarımı Planlama Projelendirme Ve Uygulama Çalışmaları, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Planlama Projelendirme ve Uygulama Çalışmaları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Trafik Sirkülasyonu ve Geometrik Düzenleme Projesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Trafik Sirkülasyonu ve Geometrik Düzenleme Projesi, Çorum Belediyesi Sınırları İçinde Trafik Sirkülasyonu ve Geometrik Düzenleme Projesi, Çorum Belediyesi Sınırları İçinde Toplu Taşımanın Yeniden Modellenmesi Projesi, Yalova Belediyesi Sınırları İçinde Trafik Sirkülasyonu ve Geometrik Düzenleme Projesi, Yalova İl Sınırları İçinde Altınova Hattı Toplu Taşıma Planlaması, Yalova İl Sınırları İçinde Samanlı Hattı Toplu Taşıma Planlaması, Esenköy Kent İçi Taksi Taşımacılığına yönelik çalışmalar yürüttü.

1999-2007 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde APK Daire Başkanı, Ulaşım Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. 2007-2010 yılları arasında Özel sektörde İcra Kurulu Başkanlığı yaptı. 2010 – 2012 Yılları arasında Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksek Okulu'nda Kurucu Müdür olarak görev yaptı. Eylül 2012 – Mart 2013 tarihleri arasında Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Devan Veklliği ve Mart 2013 – Kasım 2016 tarihleri arasında ise Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Kasım 2016 tarihinde Yalova Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı görevine atandı. Prof.Dr. Rafet Bozdoğan 11.04.2017 tarihi itibariyle Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten atandı.