Share

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)

AD SOYAD BİRİM
Prof.Dr. Rafet BOZDAĞAN Rektör Yardımcısı(BEK Başkanı)
Prof.Dr. Bilal GÖKKIR Rektör/ADEK Başkanı
Prof.Dr.Mustafa ÖZTAŞ Fen Bilimler Enstitüsü(Bologna/AKTS Koordinatörü)
Prof.Dr. Ahmet Selçuk CAN Termal MYO(Bologna/AKTS Koordinatörü)
Doç.Dr.Yıldırım TORUN Hukuk Fakültesi.( Bologna/AKTS Koordinatörü)
Doç.Dr. Candan DEDELİOĞLU Sanat-Tasarım Fakültesi(Bologna/AKTS Koordinatörü)
Doç.Dr. Mehmet ADAK İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Bologna/AKTS Koordinatörü)
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Selçuk MERT Mühendislik Fakültesi (Bologna/AKTS Koordinatörü)
Araş.Gör.Ayşe Betül TEKİN İslami İlimler Fakültesi(Bologna/AKTS Koordinatörü)
Yrd.Doç.Dr. Fatma KIZIL Sosyal Bilimler Enstitüsü(Bologna/AKTS Koordinatörü)
Yrd.Doç.Dr. Gül YÜCEL Yalova MYO (Bologna/AKTS Koordinatörü)
Öğr.Gör. Başak Oya KORAP Çınarcık MYO (Bologna/AKTS Koordinatörü)
Öğr.Gör.Mustafa DURAK Armutlu MYO(Bologna/AKTS Koordinatörü)
Öğr.Gör. Oğuzhan KÖSE Dış İlişkiler/Erasmus Koordinatörü/Kurum AKTS Koordinatörü
Eğit. Öğr. Plan.Dr.Tuğba AYDEMİR Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Salih ÇAKIROĞLU Bilgi İşlem Daire Başkanı
Faruk BÜLBÜL Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı