Share

Üyeler

Etik Kurul Üyeleri

 

 

Prof. Dr. Eşref AVCI Başkan
Doç. Dr. Mehmet Atilla TAŞDELEN Yazman
Prof. Dr. Rafet BOZDOĞAN Asil Üye