Share

İç Genelgeler

 

2018 Yılı Harcama İşlemleri Genelgesi
2016 Yılı Bütçe Uygulama Talimatı
2015/1 Sayılı Üniversite Taşınır İşlemleri Genelgesi 
                
2014/2 Sayılı Taşınmaz Kira Gelirleri ve Yüklenicilere Ödenecek  Enerji Bedelleri ile Diğer Gelirlerin Takibi Hakkında Genelge
2015/2 Sayılı Taşınmaz Kiraya Verme, Kira Gelirlerinin ve Yüklenicilerce Ödenecek Enerji Bedellerinin Takibi İşlemleri Hakkında Genelge